Vážení rodiče,

v souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí již automaticky zasíláno, ale bude oznámeno novým způsobem, a to zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 11.4.2017.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Pro tyto účely Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo.O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 11.4.2017 v době od 8:00 hod do 18:00 hod. ve škole, jejíž činnost vykonává Základní škola v Hluboké nad Vltavou.

V Hluboké nad Vltavou dne 20.2.2017
Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy