Pedagogicko – psychologická poradna
 tel: 387 927 153, 387 927 154
Nerudova 59
České Budějovice370 04
Poradna zajišťuje pedagogicko – psychologické poradenství a pomoc při výchově a vzdělávání žáků.
 
Speciálně pedagogické centrum
tel. 774 300 038
Štítného 3
České Budějovice
SPC poskytuje služby dětem a žákům s mentálním postižením a dětem a žákům s poruchou autistického spektra
 
Další SPC:
SPC pro vady řeči -- Sakařova 342,Týn nad Vltavou 375 01
SPC pro sluchově postižené – Riegrova 3, České Budějovice 370 01
SPC při Speciální MŠ (pro vady zraku) – Zachariášova 2089/5, České Budějovice 370 04
 
Školské zařízení
Středisko výchovné péče
tel. 386 355 888
Dukelská 23
České Budějovice
 

SVP poskytuje preventivní a poradenskou pomoc dětem s poruchami chování či s negativními projevy v sociálním vývoji.

Činnost střediska:
Diagnostika
Individuální a skupinová práce s dětmi a mládeží
Ambulantní vedení klientů
Individuální, rodinná a skupinová psychoterapie
Sociální prevence
Skupinová práce s problémovým kolektivem třídy