Na základě rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo k následujícím změnám v přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021.

Změny u středních škol, kde se koná jednotná přijímací zkouška (JPZ)
· Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory se budou konat 3. a 4. května 2021
· Jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia se budou konat 5. a 6. května 2021
· Náhradní termíny (pro všechny obory) 2. a 3. června 2021

· Časový limit pro písemné testy JPZ se prodlužuje u českého jazyka o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut)

Změny u středních škol, kde se koná školní přijímací zkouška
· Termíny školních přijímacích zkoušek se přesouvají na období 3. května – 19. května 2021

· Ředitelé vyhlásí 2 nové termíny školní přijímací zkoušky nejpozději do 9. dubna 2021 na svých internetových stránkách

Termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení se stanovuje na 19. května – 21. května 2021 pro všechny obory středního vzdělání.

Na odevzdání Zápisového lístku mají přijatí uchazeči 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků.