Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u ředitele školy.