Sborový zpěv se vyučuje na naší škole jako nepovinný předmět. Žáci jsou hodnoceni na vysvědčení známkou a po přihlášení je nutná pravidelná docházka. V případě nepřítomnosti jsou rodiče povinni žáka omluvit.

Vyučujícími jsou pan učitel František Černoch a paní učitelka Irena Martincová.

Sbor probíhá vždy v pondělí ve třídě hudební výchovy. Malí žáčci zpívají od 13:15 hod do 14:00 hod, zkušenější zpěváci od 14:00 hod do 14:45 hod.

 

Vážení přátelé, milí rodiče,

děkujeme za přízeň, kterou jste nám opět po celý školní rok projevovali a za pozornost, kterou jste nám prostřednictvím návštěv našich koncertů věnovali. Náš dík patří všem, kteří nás podporujete a kdo nám pomáháte.

Pěvecký sbor vystoupil  s pohádkou Šípková Růženka v pátek 19. května na Bambifestu, který je pokračováním úspěšné akce Bambiriáda. Jedná se o akci zaměřenou na prezentaci dětských sdružení, které organizují volný čas dětí a mládeže.

Ve středu 24. května proběhlo finále 7. ročníku pěvecké soutěže Hlubocká Superstar. Přinášíme malou fotoreportáž a výsledky soutěže. Jako host  vystoupila naše bývalá žákyně Markéta Placerová, v současnosti studentka Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka.
Soutěž moderovaly žákyně devátého ročníku Denisa Mikulová a Nikola Vlková.

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 vystoupil náš pěvecký sbor Slavíčci z Hluboké při zahájení mezinárodní konference ENERSOL, která se konala v přednáškovém sále SOŠE Hluboká nad Vltavou.
Na programu bylo pět slavných filmových melodií, které se setkaly u posluchačů s velkým úspěchem.