Vážení přátelé, milí rodiče,

děkujeme za přízeň, kterou jste nám opět po celý školní rok projevovali a za pozornost, kterou jste nám prostřednictvím návštěv našich koncertů věnovali. Náš dík patří všem, kteří nás podporujete a kdo nám pomáháte. Těšíme se na setkání v příštím školním roce a všem přejeme krásné léto.

Slavíčci z Hluboké