Vážení rodiče,

protože stále považujeme křesťanství jako jeden z důležitých základů našeho společenského řádu a jeden z hlavních pilířů evropské kultury, nabízí Základní škola v Hluboké nad Vltavou i v letošním školním roce 2020/2021 výuku nepovinného předmětu římskokatolického náboženství.

Žáci mají možnost seznámit se v tomto předmětu s dějinami křesťanství, a tudíž s naší evropskou kulturou. Předmět náboženství dále rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského životního postoje a jednání, a to prostřednictvím biblického poselství a křesťanské tradice. Kromě toho seznamuje s křesťanským způsobem života a pomáhá při hledání základních lidských hodnot a duchovního světa. Výuku náboženství nabízíme pro každého. Mohou se tedy přihlásit i nepokřtěné děti. Nejedná se ale o přípravu na křest. Výuka probíhá každý čtvrtek v učebně HV, a to od 13,15 do 14,00 hod. pro I. skupinu a od 14,15 do 15,00 hod. pro II. skupinu.

Přihlášky si děti mohou vyzvednout a odevzdat v kanceláři školy nebo na první hodině Náboženství, která bude 24. 9. 2020

Bližší podrobnosti Vám rádi sdělíme na čísle: 731 712 821

Pokoj a dobro přejí katechetka Marie Ciglbauerová a Otec Tomas van Zavrel