Vážení rodiče,

přehled pomůcek do první třídy a informace k prvnímu týdnu vyučování najdete zde.