V pondělí 30.10. 2017 deváťáci připravili pro žáky 1. stupně zábavné halloweenské dopoledne. Děti procházely stezkou odvahy a poté je čekaly různé sportovní a dovedností úkoly. Žáci 1.-3.ročníků měli jednotlivá stanoviště, kterými postupně ve skupinách procházeli, v tělocvičně školy. Starší děti ze 4.-5. ročníků plnily úkoly rozprostřené po celé škole. Dokonce si mohly vyzkoušet i střelbu ze vzduchovky. Na závěr si děti společně zatancovaly a porota z pedagogického sboru vybrala nejhezčí masku z každého ročníku.

  

17.10. se žáci 8.B zúčastnili Dne otevřených dveří na SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické. Během dopoledne jsme si vyzkoušeli naše znalosti z chemie, poprvé jsme řídili osobní auto ( i když jen na trenažeru), viděli jsme cvičnou veterinární ambulanci i pitevnu, podojili kravičku, dozvěděli se o fixaci zvířat a dokonce jsme se svezli na valníku za traktorem. Na závěr nás čekala ukázka agility se psy místních studentů.Moc děkujeme této střední škole za povedený den!

V pátek třináctého října se vydalo několik našich žáků osmých a devátých ročníků na zájezd do Polska. Po nočním přejezdu jsme v brzkých ranních hodinách dorazili do Osvětimi, největšího nacistického koncentračního tábora. Průvodkyně nás s velmi detailním výkladem celým komplexem provedla. Žáci si prohlédli mnohé ze 45 dochovaných zděných a 22 dřevěných budov, podívali se také do plynových komor. Prohlídka Osvětimi a seznámení s osudy lidí, kteří zde nalezli smrt, byl pro všechny silný emotivní zážitek.

Někteří žáci naší školy se zúčastnili soutěže LOGICKÁ OLYMPIÁDA.Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

V pátek 06.10.2017 přijelo do naší ZŠ divadlo Slunečnice s hudebním představením „Hurá do školy“. Děti měly možnost zapojit se společně s účinkujícími do programu a s nimi si zazpívat a zatančit. Představení se všem moc líbilo.