1. června žáci 1.A,1.B,4.A a 4.C absolvovali golfovou akademii. Na hřišti dětem trenér vysvětlil jak se drží hůl a odpaluje míček. Žáky čekaly i soutěže a pěkné odměny. Akce se moc vydařila a dětem se líbila.

1. června se v rámci oslav Dne dětí školní hřiště a tělocvična proměnily ve zvěřinec. Žáci 9. ročníků si pod vedením paní učitelky Lenky Dvořákové připravili pro žáky 1. stupně zoologiádu. Děti si na jednotlivých stanovištích nejen zasportovaly a zasoutěžily jako různá zvířata, ale dověděly se o těchto zvířatech i nějaké nové informace, které využily k vypracování kvízu a křížovky. Akce se velice vydařila a děti si tak svůj den užily.

Měsíc květem je nejen předzvěstí blížících se prázdnin, ale pro čtvrté třídy i obdobím, kdy se koná turistický kurz. Letos jsme se vydali do Slavonic, které se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Česká Kanada.

V pátek 26. května proběhla na školním hřišti lehkoatletická olympiáda 1. stupně. Po slavnostním zahájením začalo soutěžení vytrvalostním během. Potom se sportovci rozešli na jednotlivá stanoviště - skok daleký, sprint a hod kriketovým míčkem. celé dopoledne probíhaly soutěže a nakonec dostali nejlepší sportovci diplomy a sladkou odměnu. 

Ve středu 17. května se naše tři žákyně Ela Louženská, Johana Rausová (5. B) a Barbora Vlasáková (5. A) zúčastnily okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda v Českých Budějovicích. Johana Rausová se stala úspěšnou řešitelkou okresního kola. Gratulujeme.