Ve dnech 5. a 6. června se zúčastnili žáci 5. tříd společně s vyučujícími dvoudenního školního výletu do Prahy. Program byl velmi pestrý. Kromě kulturního vyžití v podobě zhlédnutí rodinného muzikálu "Alenka v kraji zázraků" v divadle Hybernia a průzkumné výpravy do České televize, podnikly děti i výletní plavbu lodí po Vltavě a navštívily mnoho známých historických památek.

Žáci 6.tříd se účastnili exkurze našeho národního podniku Budějovický Budvar. Žáci navštívili běžný provoz (varna, sladovna, sklepy, stáčírna), kde se seznámili s různými fázemi výroby zlatého moku. Byly jim ukázány základní suroviny a jejich rozlišení. Ale také výrobky Budvaru, které naši republiku reprezentují po celém světě.

1. června se v rámci oslav Dne dětí školní hřiště a tělocvična proměnily ve zvěřinec. Žáci 9. ročníků si pod vedením paní učitelky Lenky Dvořákové připravili pro žáky 1. stupně zoologiádu. Děti si na jednotlivých stanovištích nejen zasportovaly a zasoutěžily jako různá zvířata, ale dověděly se o těchto zvířatech i nějaké nové informace, které využily k vypracování kvízu a křížovky. Akce se velice vydařila a děti si tak svůj den užily.

1. června žáci 1.A,1.B,4.A a 4.C absolvovali golfovou akademii. Na hřišti dětem trenér vysvětlil jak se drží hůl a odpaluje míček. Žáky čekaly i soutěže a pěkné odměny. Akce se moc vydařila a dětem se líbila.

V pátek 26. května proběhla na školním hřišti lehkoatletická olympiáda 1. stupně. Po slavnostním zahájením začalo soutěžení vytrvalostním během. Potom se sportovci rozešli na jednotlivá stanoviště - skok daleký, sprint a hod kriketovým míčkem. celé dopoledne probíhaly soutěže a nakonec dostali nejlepší sportovci diplomy a sladkou odměnu.