Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Pro letošní rok bylo vypsáno  téma To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938. Do lednového okresního kola postoupila Aneta Váchová z 9.B. Vítěznou trojici doplňují na druhém místě Lucie Daniels z 9.A, třetí místo si rozdělili Kristián Nejezchleba z 9. A a Vojtěch Zima z 9. B. Gratuluji vítězům a všem děkuji za spolupráci. 
Soutěž, zaměřena na znalosti v oblasti výpočetních technologií a logiku, proběhla  22. listopadu formou on-line testu v naší počítačové učebně. Zúčastnit se mohli pouze žáci v 8. a 9. třídách. Do prvního kola soutěže IT-SLOT se zaregistrovalo 203 základních škol z celé ČR. Zaregistrované školy přihlásily 4 599 žáků, z nichž 4 012 odehrálo první kolo soutěže.
Z našich žáků dosáhli nejlepších výsledků:
1.       Stanistav Hanuš (8. B) – v celkovém pořadí 137.
2.       Jakub Mergl (9. B)  – v celkovém pořadí 284.

3.       Kajetán Kalivoda (8. B) – v celkovém pořadí 476. 

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
v naší škole věnujeme mimo jiné velkou pozornost sportu a také kondiční přípravě žáků, jejíž úroveň jsme začali sledovat před několika lety. Současně dlouhodobě zaznamenáváme výkony žáků ve vytrvalostním běhu na 1000 m. Překvapil nás zájem dětí, jejich snaha o zlepšování vlastních výkonů, zapálené diskuze a porovnávání časů v tabulce. Tuto tabulku nyní zveřejňujeme a další výkony budeme postupně doplňovat. Dosud se testu zúčastnilo 474 žáků a zaměstnanců naší školy. V tabulce jsou uvedeny zaběhnuté časy nižší než 6 min na 1000 m, což představuje rychlost 10 km/hod.

Bobřík informatiky je českou verzí mezinárodní soutěže Bebras. Jde o soutěž rozvíjející   informatické myšlení žáků s otázkami zaměřenými na algoritmizaci, programování a logické myšlení. Svou obtížností odpovídá předmětovým olympiádám.

V období od 6. do 15. listopadu soutěžili naši žáci 5. - 9. tříd ve třech kategoriích. 

Dne 10.11.2017 se žákyně 5. ročníků naší školy zúčastnily okresního turnaje ve florbale v hale SKP v Českých Budějovicích. Ačkoliv se děvčata snažila ze všech sil a do hry dala vše, soupeřky byly silnější, obsadily jsme krásné 3. místo.