Žáci 3. ročníku se účastnili v rámci výuky tělesné výchovy povinného plaveckého výcviku. Všem žákům se hodiny plavání líbily a již nyní se těší na pokračování výuky ve 4. třídě.

Každoročně zasílá na naši školu Střední rybářská škola Vodňany propozice k rybářské olympiádě. V letošním roce se jednalo o jubilejní 10. ročník. Školní kolo se uskutečnilo ve čtvrtek 26. 4. 2018 a zúčastnilo se ho 7 žáků naší školy. Nejúspěšnějšími řešiteli byli: Michal Kostříž (8. A), Vladimír Chmelař (8. A), Lucie Sigmundová (6. B). Gratulujeme.
Žáci sedmých tříd se zúčastnili turnaje základních škol v sálové kopané na Rudolfově. Náš tým odehrál postupně tři pěkná a dramatická utkání s těmito výsledky:
ZŠ Hluboká nad Vltavou – ZŠ Rudolfov B   4 : 0   Pechek 3, Nosek
ZŠ Hluboká nad Vltavou – ZŠ Rudolfov A    1 : 2   Knietel

ZŠ Hluboká nad Vltavou – ZŠ Lišov             1 : 0   Knietel

Školu vzorně reprezentovali a druhé místo v turnaji vybojovali tito žáci: Ondřej Rubick, Pavel Knietel, Norman Klőtzer, Ondřej Fűrst, Miroslav Pechek, Jan Svoboda, Jakub Chromý, Tomáš Nosek, Pavel Matásek.

Dne 23. 4. 2018 se obě šesté třídy zúčastnily zážitkového dne Voda. Akce se konala v Mydlovarech v tamější rybí líhni. Žáci se během tří hodin dověděli spoustu zajímavých informací nejen o vyzách a jeseterech, ale i o dalších druzích ryb chovaných v jediné jihočeské líhni. Po důkladné prohlídce líhně s odborným výkladem žáci hráli hru a ve skupinách vypracovali pracovní list, ve kterém uplatnili své nově nabyté vědomosti.

V pátek 20.4.2018 se uskutečnila na naší škole přednáška ENERGETICKÁ GRAMOTNOST aneb bez energie to nejde (BLACKOUT), pod vedením Bc. Lenky Ruschakové z ČVUT PRAHA. Přednášky se zúčastnili žáci osmých a devátých tříd.