Třídy 2. A a 2. B absolvovaly v prosinci a v lednu šest výukových lekcí bruslení na zimním stadionu na Hluboké. Pod vedením pana Oulíka se děti naučily základní prvky bruslení a formou her a soutěží si tyto prvky procvičovaly. Na každou hodinu se žáci moc těšili, což je pro pana Oulíka největší pochvala.

Ve středu 20. 12. navštívili žáci 4. ročníků vánoční divadelní představení pražského divadla ABC s názvem „České Vánoce” a zároveň si zašli užít příjemnou vánoční atmosféru na Staroměstské náměstí.

Dne 14.12.2017 se žáci 5.- 9. tříd v rámci výuky německého jazyka zúčastnili zájezdu do adventní Vídně. Společně jsme nejprve navštívili známý Hundertwasserhaus, poté jsme se přesunuli na náměstí Marie Terezie. Naše prohlídka začala u Hofburgu, prošli jsme přes Korutanskou třídu, ulicí Na Příkopech, kolem Opery a Freyungu až ke chrámu Svatého Štěpána, kde jsme měli možnost rozchodu na prvních adventních trzích.

V úterý 19. prosince 2017 žáci 7.A navštívili LASER TAG arénu, kde si vyzkoušeli jedinečnou akční střeleckou hru. Rozdělili se na dva týmy, nasadili vojenské helmy a speciálně upravenou zbraň a šli do boje.Každá helma má speciální čidla, která snímají střelbu protihráčů a vyhodnocují data.Na konci hry je možné zjistit vítěze (jednotlivce) a vítězný tým. Hraje se v temném členitém prostoru, který je řešen v pouličním stylu, optimalní příležitost dobře se schovat a překvapit protihráče. Žáci si užili maximální adrenalin, zábavu a spoustu legrace.

Ve středu 6.12.2017 zhlédli žáci 3. -5. ročníků naší základní školy vánoční představení divadla Vyšehraní s názvem "Jak nás vidí andělé". Připomněli jsme si vánoční tradice, zvyky, zazpívali vánoční písně a koledy a někteří si dokonce zahráli v živém betlému. Všem dětem se představení velice líbilo.