Na softballovém hřišti v Hluboké nad Vltavou se ve čtvrtek 10. 5. 2018 již podruhé uskutečnilo otevřené krajské kolo v softballu. Jelikož máme ve škole baseballisty a softbalistky, nemohli jsme na turnaji chybět. Na hlubocké hřiště se dostavilo pět škol – ZŠ Hluboká, ZŠ Lomnice, ZŠ Trhové Sviny, ZŠ Pohůrecká, ČAG. Opravdu zkušené hráče měla Hluboká, ČAG a Sviny. Jasnou převahu měl ČAG, na druhém místě se umístily Trhové Sviny a bronzovou příčku získala Hluboká. Postoupili jsme tak do celostátního kola konaného 6. června v Chocni u Pardubic.

Děkuji hráčům za skvělé výkony.

Dne 19.4.2018 se vybrané děti naší ZŠ pod vedením Anety Svobodové a Daniele Němce zúčastnily 5. ročníku soutěže Štafetový pohár pro 1. stupeň ZŠ v Českých Budějovicích, kterou organizuje Český atletický svaz. Mladší děti (1.- 3. ročník) soutěžily v kategorii: štafeta 8x 100 m a skok daleký, starší děti (4. a 5. ročník) zase ve štafetě 8x 100 m a hod medicimbalem. Vrcholem soutěže byla smíšená štafeta složená z chlapců a dívek obou kategorií 8x 200 m.

Každoročně zasílá na naši školu Střední rybářská škola Vodňany propozice k rybářské olympiádě. V letošním roce se jednalo o jubilejní 10. ročník. Školní kolo se uskutečnilo ve čtvrtek 26. 4. 2018 a zúčastnilo se ho 7 žáků naší školy. Nejúspěšnějšími řešiteli byli: Michal Kostříž (8. A), Vladimír Chmelař (8. A), Lucie Sigmundová (6. B). Gratulujeme.

Žáci 3. ročníku se účastnili v rámci výuky tělesné výchovy povinného plaveckého výcviku. Všem žákům se hodiny plavání líbily a již nyní se těší na pokračování výuky ve 4. třídě.

Dne 23. 4. 2018 se obě šesté třídy zúčastnily zážitkového dne Voda. Akce se konala v Mydlovarech v tamější rybí líhni. Žáci se během tří hodin dověděli spoustu zajímavých informací nejen o vyzách a jeseterech, ale i o dalších druzích ryb chovaných v jediné jihočeské líhni. Po důkladné prohlídce líhně s odborným výkladem žáci hráli hru a ve skupinách vypracovali pracovní list, ve kterém uplatnili své nově nabyté vědomosti.