Žáci 7.A a 7.B se zúčastnili ve čtvrtek 31. 5. 2018 v Jindřichové Hradci dětského dne pořádaného Armádou ČR.

Nejprve děti viděly dynamické ukázky práce vojáků AČR (například: boj jednotlivce, přepadení nepřátelského velitelského stanoviště, ukázky vojenské techniky).

V úterý 29. května proběhla na školním hřišti lehkoatletická olympiáda 1. stupně. Po slavnostním zahájením začalo soutěžení vytrvalostním během. Potom se sportovci rozešli na jednotlivá stanoviště - skok daleký, sprint a hod kriketovým míčkem. celé dopoledne probíhaly soutěže a nakonec dostali nejlepší sportovci diplomy a sladkou odměnu. 

Vážení rodiče, žáci a přátelé,

dovolte nám malé ohlédnutí za nedávno ukončeným zájezdem do Velké Británie. Nejprve bychom Vám rády poděkovaly za důvěru, se kterou jste k nám přistupovali, a doufám, že jsme ji nezklamaly. Ukázalo se, že naše obavy z chování dětí během cesty nebo v průběhu zájezdu byly zcela zbytečné. Děti dbaly našich pokynů, v noci jsme si tedy v klidu mohly odpočinout i my; celkově musíme naše žáky jen chválit a děláme to rády.

Naše škola je zapojena do projektu Jihočeské hospodářské komory, který je určen pro žáky 8. ročníků a jehož cílem je pomoci žákům s jejich volbou povolání. V rámci této snahy se budou během roku konat workshopy v různých firmách a organizacích, jejichž snahou bude seznámit žáky s různými povoláními v praxi.

V rámci výuky vlastivědy zavítali žáci pátých tříd v úterý 22.05.2018 do Prahy. Naši prohlídku jsme po ranní cestě vlakem, metrem, tramvají a následně lanovkou začali v zrcadlovém bludišti a výstupem na Petřínskou rozhlednu. Poté jsme v pravé poledne zhlédli slavností střídání stráží, zavítali do Starého královského paláce, kde jsme obdivovali Vladislavský sál společně s vystavenou replikou korunovačních klenotů.