Naše škola je zapojena do projektu Jihočeské hospodářské komory, který je určen pro žáky 8. ročníků a jehož cílem je pomoci žákům s jejich volbou povolání. V rámci této snahy se budou během roku konat workshopy v různých firmách a organizacích, jejichž snahou bude seznámit žáky s různými povoláními v praxi.

Vážení rodiče, žáci a přátelé,

dovolte nám malé ohlédnutí za nedávno ukončeným zájezdem do Velké Británie. Nejprve bychom Vám rády poděkovaly za důvěru, se kterou jste k nám přistupovali, a doufám, že jsme ji nezklamaly. Ukázalo se, že naše obavy z chování dětí během cesty nebo v průběhu zájezdu byly zcela zbytečné. Děti dbaly našich pokynů, v noci jsme si tedy v klidu mohly odpočinout i my; celkově musíme naše žáky jen chválit a děláme to rády.

Moc zdravime z Anglie, cestu i trajekt jsme zvladli perfektně. Teď už jedeme z Doveru do Canterbury, kde nás čeká prohlidka města s mistnimi průvodci v angličtině.

Přinášíme poslední zprávy z naší cesty.

V rámci výuky vlastivědy zavítali žáci pátých tříd v úterý 22.05.2018 do Prahy. Naši prohlídku jsme po ranní cestě vlakem, metrem, tramvají a následně lanovkou začali v zrcadlovém bludišti a výstupem na Petřínskou rozhlednu. Poté jsme v pravé poledne zhlédli slavností střídání stráží, zavítali do Starého královského paláce, kde jsme obdivovali Vladislavský sál společně s vystavenou replikou korunovačních klenotů.

Ve čtvrtek 17. 5. 2018 se uskutečnila na naší škole dvouhodinová přednáška o obnovitelných a neobnovitelných energetických zdrojích, pod vedením Ing. Moniky Machové Wittingerové. Přednášky se zúčastnili žáci devátých tříd.