Bobřík informatiky je českou verzí mezinárodní soutěže Bebras. Jde o soutěž rozvíjející   informatické myšlení žáků s otázkami zaměřenými na algoritmizaci, programování a logické myšlení. Svou obtížností odpovídá předmětovým olympiádám.

V období od 6. do 15. listopadu soutěžili naši žáci 5. - 9. tříd ve třech kategoriích. 

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
v naší škole věnujeme mimo jiné velkou pozornost sportu a také kondiční přípravě žáků, jejíž úroveň jsme začali sledovat před několika lety. Současně dlouhodobě zaznamenáváme výkony žáků ve vytrvalostním běhu na 1000 m. Překvapil nás zájem dětí, jejich snaha o zlepšování vlastních výkonů, zapálené diskuze a porovnávání časů v tabulce. Tuto tabulku nyní zveřejňujeme a další výkony budeme postupně doplňovat. Dosud se testu zúčastnilo 474 žáků a zaměstnanců naší školy. V tabulce jsou uvedeny zaběhnuté časy nižší než 6 min na 1000 m, což představuje rychlost 10 km/hod.
Den před podzimními prázdninami (25. 10. 2017) jsme s žáky 7. tříd navštívili město Protivín. Je zde unikátní krokodýlí ZOO, muzeum s exotickou přírodou a v infocentru je stálá výstava s kostrami živočichů.
Exkurze je plánována záměrně, protože se v přírodopise učíme o plazech. Kdo již v Protivíně byl, tak ví, že v ZOO neuvidí lamu krotkou, ale 22 druhů krokodýlů. Chybí zde pouze jediný druh – krokodýl orinocký.
Místní muzeum je rozděleno na dvě části – historickou a přírodovědnou.

Dne 10.11.2017 se žákyně 5. ročníků naší školy zúčastnily okresního turnaje ve florbale v hale SKP v Českých Budějovicích. Ačkoliv se děvčata snažila ze všech sil a do hry dala vše, soupeřky byly silnější, obsadily jsme krásné 3. místo.

V pondělí 30.10. 2017 deváťáci připravili pro žáky 1. stupně zábavné halloweenské dopoledne. Děti procházely stezkou odvahy a poté je čekaly různé sportovní a dovedností úkoly. Žáci 1.-3.ročníků měli jednotlivá stanoviště, kterými postupně ve skupinách procházeli, v tělocvičně školy. Starší děti ze 4.-5. ročníků plnily úkoly rozprostřené po celé škole. Dokonce si mohly vyzkoušet i střelbu ze vzduchovky. Na závěr si děti společně zatancovaly a porota z pedagogického sboru vybrala nejhezčí masku z každého ročníku.