Sportem, hrami, soutěžemi a výlety oslavila škola svátek dětí. O přípravu programů pro žáky prvního stupně se zpravidla dělí starší ročníky, příprava červnového svátku připadla žákům 8. A. V parku, na hřišti a ve venkovní učebně to celé dopoledne hučelo jako ve včelím úlu. Děti se doslova vyřádily, bouřka zahrozila až v poledne, na sladké odměně si smlsli všichni.

V pátek 1. června 2018 jsme s žáky 6. A třídy zavítali do prostor Českého hydrometeorologického ústavu, který se nachází v Českých Budějovicích. Hydrometeorologové byli na nás skvěle připraveni. Začali jsme prezentací a podrobným výkladem o povodních a regulaci vody, pak nás zavedli do venkovních prostor k malé hydrometeorologické zahrádce, kde se nacházely přístroje historické i současné.

V úterý 29. května proběhla na školním hřišti lehkoatletická olympiáda 1. stupně. Po slavnostním zahájením začalo soutěžení vytrvalostním během. Potom se sportovci rozešli na jednotlivá stanoviště - skok daleký, sprint a hod kriketovým míčkem. celé dopoledne probíhaly soutěže a nakonec dostali nejlepší sportovci diplomy a sladkou odměnu. 

Žáci 7.A a 7.B se zúčastnili ve čtvrtek 31. 5. 2018 v Jindřichové Hradci dětského dne pořádaného Armádou ČR.

Nejprve děti viděly dynamické ukázky práce vojáků AČR (například: boj jednotlivce, přepadení nepřátelského velitelského stanoviště, ukázky vojenské techniky).

Naše škola je zapojena do projektu Jihočeské hospodářské komory, který je určen pro žáky 8. ročníků a jehož cílem je pomoci žákům s jejich volbou povolání. V rámci této snahy se budou během roku konat workshopy v různých firmách a organizacích, jejichž snahou bude seznámit žáky s různými povoláními v praxi.