Náš pobyt v kempu jsme začali tím, že jsme postavili stany. Protože jsme měli praxi z minulého roku, šlo nám to dobře, jen děvčata trochu bojovala se stavbou stanu, kam bychom se mohli poskládat všechno a padlo pár slov i o případném stavebním povolení.

Po roce jsme opět vyrazili na poslední akci deváťáků na naší škole - vodácký kurz. Od školy jsme odjížděli v osm hodin a o dvě hodiny později už jsme se naloďovali ve Vyšším Brodě.

  V pátek 2.6. proběhla na školním hřišti lehkoatletická olympiáda 1.+ 2. tříd. Za slunečného počasí se děti po slavnostním zahájení pustily do soutěžení ve skoku, hodu, dlouhém a krátkém běhu. Ti nejlepší byli při vyhlášení vítězů odměněni diplomem a sladkou odměnou. Akce se vydařila, děti si sportovní den moc užily.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout dokumentaci z letošního posledního vystoupení Slavíčků z Hluboké. Během svého závěrečného koncertu zazpívali pohádkového Budulínka a vybrali také několik písniček ze zpěvníku klasických lidovek. Trochu zabrousili i do popového žánru, což je obvykle přáním starších a ostřílenějších interpretek.

Žáci tříd 3. A a 3. B se vydali na školní výlet ve středu 31. 5.. Navštívili hrad Rožmberk, kde je čekala velmi poutavá prohlídka, během které si někteří mohli vyzkoušet zamykání a odemykání dveří.