Pravidelně na konci října navštěvují žáci sedmých tříd malebné městečko Protivín. Proč? V sedmém ročníku probírají v přírodopisu plazy a v Protivíně je unikátní ZOO se 22 druhy krokodýlů. V letošním roce přibyl nový druh Crocodylus johanatus, kterého věnovaly ZOO šikovné žákyně – vyrobily jej v hodinách ČSP a pojmenován je po autorkách – Johaně a Natálii, viz fotogalerie. Za prohlídku stojí také želvy a hadi, o kterých vždy zajímavě hovoří zaměstnanci a ošetřovatelé ZOO.

Ve středu 10. 10. navštívili žáci 5. tříd společně se svými vyučujícími Prahu. V divadle ABC zhlédli pohádkové představení Lakomá Barka podle knižní předlohy Jana Wericha, které svým jedinečným humorem a moudrostí zaujalo nejen děti. Poté se v Národním muzeu vydali na velmi zajímavou komentovanou výstavu s názvem Archa Noemova, jejíž expozice byla zaměřena na obratlovce, ale i ohrožení a ochranu světové fauny. Žáci byli nadšeni nejen z jízdy vlakem, ale i zvoleným programem.

Sběr papíru a plastových víček proběhne 31. října - 2. listopadu. Sběr mohou žáci odevzdávat ráno 7:15-7:45.

Někteří žáci naší školy se zúčastnili soutěže LOGICKÁ OLYMPIÁDA. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

8. 10. 2018 se třídy 3. A a 3. B  jely podívat na jadernou elektrárnu Temelín.  Velice nenásilnou a zábavnou formou byly děti seznámeny s významem, vznikem a současností temelínské elektrárny. Podívaly se na dokumentární film o jaderné energii ve 3D formě, prohlédly si expozici o elektrárně a zasoutěžily si v místním parku v poznávačce ptáků. Byla to velice přínosná a příjemná exkurze.