I v letošním roce se nesl první březnový pátek ve znamení maškarního karnevalu. Všechny děti prvního stupně naší ZŠ se na něj pečlivě připravily a na karnevalu se to hemžilo překrásnými kostýmy, převleky a maskami, až jsme měli problém, vybrat tu nejhezčí.

Po jarních prázdninách se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády. Zúčastnilo se sedm žáků. Do okresního kola postupují Adam Horký a Niké Janochová ze třídy 8.A. Ještě však musí vypracovat nelehký a časově náročný vstupní úkol, který je nutný pro okresní kolo. Gratulujeme jim a přejeme co nejlepší umístění.

Ve středu 19. 2. 2020 se žáci naší školy zúčastnili šachového turnaje v Kulturním domě Slávie v Českých Budějovicích. Turnaj pořádal Šachový klub QCC České Budějovice, z.s. z pověření a podpory JčŠS. My jsme se přihlásili do kategorie A, což jsou žáci 1. – 5. tříd. Naši školu reprezentovala dvě družstva ve složení: A - Jan Bedlivý, Mark Swegenyi Shivairo, Jiří Trnka, David Houska. B – Nicolas Kovacs, Vojtěch Mach, Radek Radovesnický, Martin Dezort, Vilém Vaněček. Děti doprovázela Milena Thalerová a Rudolf Černý, který vede šachový kroužek.

I v tomto školním roce se žáci naší školy zúčastnili olympiády v anglickém jazyce. Nejúspěšnějším řešitelem školního kola se v kategorii šestých a sedmých tříd stala Denisa Váchová a z osmého a devátého ročníku Václav Hošek. Oba postoupili do okresního kola, které se tradičně koná v DDM České Budějovice. Denisa nás v mladší kategorii skvěle reprezentovala a v konkurenci 22 dalších žáků obsadila krásné 5. místo.

Letošní ročník chemické olympiády je zaměřený na soli. Slovo sůl má pro chemika daleko širší význam - kromě té kuchyňské k solím patří  i různé přísady do potravin, dezinfekce, léčiva, hnojiva, stavební materiály, čistící prostředky, látky používané při výrobě skla a výbušnin, nerosty a horniny. S tématem se účastníci seznámili v teoretické (studijní) části v domácím prostředí.