Tématem letošní Chemické olympiády jsou "Kovy kolem nás". Ve studijní části se žáci seznámili s kovy, jejich slitinami a sloučeninami, se kterými se běžně setkávají doma, ve městě a v přírodě. Praktická (laboratorní) část, která proběhla 6. 2. 2018, byla zaměřena na srážecí reakce, filtraci a kolorimetrii. Nabité znalosti a zkušenosti prověřil kontrolní test dne 13. 2. 2018.

V úterý 20. 2.  se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády.

Biologická olympiáda je určena žákům 2. stupně a je rozdělena do dvou kategorií . Kategorie D (6. a 7. třídy) a kategorie C ( 8. a 9. třídy). Již od října mají žáci na webových stránkách (www.biologickaolympiada.cz) přístup k materiálům, týkající se olympiády. Biologická olympiáda je velmi náročná a často se prolíná učivo ze všech ročníků.

5. února 2018 se uskutčnilo okresní kolo olympiády z českého jazyka. Z 55 soutěžících se na 21. místo probojovala Lucie Daniels z 9. A a  33. místo obsadila Karolína Sedláčková z 9. A. Blahopřejeme!

Ve středu 24.1. 2018 proběhlo školní kolo olympiády ze zeměpisu. Žáci 2. stupně jsou rozděleni do 3 kategorií, kat. A (6. ročník), kat. B (7. ročník), kat. C (8. a 9. ročníky). Celkem se školního kola zúčastnilo pouze 9 žáků. Za kategorii A bude školu v okresním kole reprezentovat Johana Rausová, za kategorii B Tereza Jílková a v kategorii C byla nejúspěšnější řešitelkou Karolína Lomnická.

Všem, kdo si přišli vyzkoušet zeměpis trošku „jinak“ děkuji za účast a reprezentantům přeji hodně štěstí v okresním kole.

8. února 2018 se uskutčnilo okresní kolo olympiády z německého jazyka. 6. místo obsadil Jaroslav Boukalík z 9. A. Blahopřejeme!