Přejeme všem příjemný start do nového školního roku a mnoho úspěchů při studiu.

Mgr. Jaroslav Schmied a všichni zaměstnanci školy

Byla dokončena přestavba školní jídelny.

Letos si žáci za cíl svého školního výletu vybrali plzeňskou Techmanii.V půl osmé jsme vyrazili od školy směr Plzeň. Cestu nám zpříjemňoval občasný výklad paní průvodkyně. V deset hodin jsme vstupovali do areálu. Po zhlédnutí pokusů s dusíkem, kde děti s napětím sledovaly výbuch pet lahve aj., si postupně procházely jednotlivé technické atrakce.

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy popřál klidné a pohodové prázdniny, dostatek sluníčka, odpočinku a dobré nálady. Ať se Vám podaří prožít vše příjemné, co jste si během pracovního roku naplánovali a věřím, že se v září opět sejdeme odpočatí a plni elánu do další práce.

Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy

Žáci 3. ročníku navštívili během školního výletu hrad Rožmberk. Výlet zakončili plavbou po lipenské přehradě.