Vsoutěži  Matematický klokan dosáhla vynikajícího výsledku žákyně pátého ročníku Anežka Krišicová. V okrese České Budějovice obsadila šesté místo, v krajském měřítku pak místo osmé.

V okresním kole soutěže Matematická olympiáda výborně reprezentovala naší školu žákyně sedmého ročníku Simona Šachlová.

Oběma dívkám blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

 

V úterý jsme se vydali se třídou 4.B do centra Českých Budějovic, kde jsme poznávali nejstarší památky. Paní průvodkyně (z NPÚ) nás seznámila s historií města, ukázala domy se středověkým základem a popsala prvky gotiky. Podívali jsme se i na Piaristické náměstí do kláštera. Po didaktickém programu jsme se vydali do cukrárny. 

 Děkujeme Tereze Klímové z 8. B za práci v okresním kole češtinářské olympiády, také zároveň za reprezentaci naší základní školy. Těšíme na další spolupráci.

Monika Nová, Petra Klomfarová.

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 proběhlo v hlubockém  Parkhotelu oblíbené setkání seniorů. Slavíčci nezaváhali a připravili si pomyslnou jarní kytičku lidových písniček, které patří tradičně k těm nejoblíbenějším, vystoupení doplnili také o taneční vystoupení. Společně strávené chvilky byly pro všechny velmi milé, pro některé hosty dojemné. Ve fotogalerii přikládáme dokumentaci, těšíme se na další setkání. 

I naše škola se zapojila do projektu „Ukliďme Česko“. Žáci uklízeli přilehlé okolí školy. Velké díky všem, kteří se zúčastnili, i když nám počasí moc nepřálo. Plné pytle odpadu mluví za vše. Děkujeme!