Také v letošním školním roce podpořili žáci naší základní školy velikonoční charitativní projekt ŘETĚZ NADĚJE. Děti ze třídy 4. A namalovaly obří kraslici, která bude součástí velikonoční stezky.

V pondělí 26. 3. 2018 během 3. a 4. vyučovací hodiny se koná výběrové kolo školní pěvecké soutěže Hlubocká Superstar. Žáci byli informováni ve škole. 

Žáci 4. ročníků se v období od listopadu 2017 do ledna 2018 zúčastnili plaveckého výcviku v Českých Budějovicích. Většina dětí se naučila plavat a uplavala přes 200 metrů.

Dne 27.2.2018 navštívil třídy 4.A a 4.B pan starosta Ing. Tomáš Jirsa a strávil s nimi 2 vyučovací hodiny vlastivědy. Společně besedovali na téma Česká republika a způsob jejího řízení. Žáci byli nadšeni ze získaných informací a velice živě diskutovali na dané téma.

V letošním roce se pořádání školního karnevalu ujala 8.B. Po týdnu plném plánování připravili 11 stanovišť se zábavnými, vědomostními nebo sportovními úkoly, které žáky prvního stupně velmi bavily.