Někteří žáci naší školy se zúčastnili soutěže LOGICKÁ OLYMPIÁDA. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Sběr papíru a plastových víček proběhne 31. října - 2. listopadu. Sběr mohou žáci odevzdávat ráno 7:15-7:45.

První říjnové pondělí se 12 běžců vytrvalců vydalo poměřit své síly se sportovci ostatních škol. Okresní kolo přespolního běhu každoročně konané v parku Stromovka v Českých Budějovicích čítalo velké množství účastníků. Chlapci běželi hromadně trať o délce 3000m, dívky o polovinu kratší. Na medailové pozice naši žáci nedosáhli, ale mezi obrovskou konkurencí se neztratili. Děkuji za účast a reprezentaci školy.

8. 10. 2018 se třídy 3. A a 3. B  jely podívat na jadernou elektrárnu Temelín.  Velice nenásilnou a zábavnou formou byly děti seznámeny s významem, vznikem a současností temelínské elektrárny. Podívaly se na dokumentární film o jaderné energii ve 3D formě, prohlédly si expozici o elektrárně a zasoutěžily si v místním parku v poznávačce ptáků. Byla to velice přínosná a příjemná exkurze.

Přinášíme průběžné zprávy z cyklistického kurzu v Nové Peci.