Žáci naší školy se zúčastnili již tradiční celostátní matematické soutěže KLOKAN 2022. Soutěž proběhla ve všech třídách ZŠ (kromě 1.). Žáci řešili matematické úlohy, ve kterých měli uplatnit především svůj úsudek, odhad, představivost, kombinační schopnosti a logické myšlení.   

Nejlepší žáci v jednotlivých kategoriích

Jak přežít zimu bylo téma letošní biologické olympiády. S nelehkými otázkami, poznáváním rostlin a živočichů a praktickým úkolem se odvážně poprali: Nina Rysová, Tereza Vodičková, Martin Dezort (7. A), Emma Lukáčová (6. A).

Věřím, že v příštím roce bude účastníků více. Děkuji všem, kteří měli chuť se zúčastnit školního kola biologické olympiády.

11. 3. 2022 pozval pan starosta Ing. Tomáš Jirsa na radnici Marušku Veselou – JIHOČESKÝ TALENT, kde ji pogratuloval a předal dárek. Setkání bylo velmi milé.

Srdečně děkujeme, Hana Buriánková a Marie Veselá

Ve středu 16. 3. navštívili žáci 7. B České reálné gymnázium v Českých Budějovicích, kde se v rámci projektového dne učili pracovat s moderními technologiemi: upravovali fotky v programu Photopea, programovali roboty Codey Rockey, měřili množství oxidu uhličitého ve vzduchu a rychlost větru s využitím systému Pasco.

Dne 10. března 2022 se konalo v Českých Budějovicích okresní kolo olympiády z německého jazyka. Naši Základní školu v Hluboké nad Vltavou v kategorii II. A úspěšně reprezentoval Duc Huy Vuong, žák 9. A třídy, který se umístil na 1. místě. Celkový počet účastníků v okresním kole byl 15.

Dominikovi srdečně blahopřejeme a děkujeme mu za vzornou reprezentaci hlubocké základní školy.

Mgr. Milena Horníková