Bobřík informatiky je českou verzí mezinárodní soutěže Bebras. Jde o soutěž rozvíjející   informatické myšlení žáků s otázkami zaměřenými na algoritmizaci, programování a logické myšlení. Svou obtížností odpovídá předmětovým olympiádám.

V týdnu od 7. do 11. listopadu soutěžili naši žáci 5. - 9. tříd ve třech kategoriích. 

Někteří žáci naší školy se zúčastnili soutěže LOGICKÁ OLYMPIÁDA. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Dne 14.9. proběhlo slavnostní předávání certifikátů žákům ZŠ Hluboké, kteří se v loňském školním roce zúčastnili mezinárodních jazykových zkoušek z angličtiny. Jedná se o jazykové zkoušky Cambridge English. Možnost účastnit se těchto zkoušek zaštiťuje naší škole Evropské centrum jazykových zkoušek České Budějovice.

Žáci byli celý minulý rok v rámci speciálního kurzu připravováni právě na složení zkoušek dané úrovně. Jedná se o zkoušky YLE (tzv. dětské zkoušky) a letos dokonce někteří žáci úspěšně složili i zkoušku KET (tzv. velké zkoušky).

Turnaj žáků II. stupně základních škol v kopané -  4.10.2016
Vybraní žáci naší školy se zúčastnili tradičního turnaje v kopané. Tento turnaj pořádala naše škola v areálu místní TJ. Děkujeme funkcionářům TJ Hluboká nad Vltavou za propůjčení hřiště s umělou trávou.Naši hráči podali ve všech třech utkáních velmi dobré výkony, bojovali o každý míč, na postup do dalšího kola to však nestačilo.
ZŠ Hluboká nad Vltavou reprezentovali tito žáci: Roman Gondek, Jaroslav Boukalík, Vít Havlíček, Kristián Nejezchleba (8.A), Daniel Síkora, Filip Petroušek, Felix Amort, Karel Novosad (9.A), Filip Šustr (7.A), Jan Kos, David Popovič, Václav Suchý (7.B).