Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7.a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Příklady vychází z učiva matematiky a rozvíjí  prostorovou představivost či logické uvažování. 

Vážení rodiče a žáci,
ráda bych Vás pozvala na výstavu výtvarných prací z recyklovaných materiálů s názvem „Co se u nás povídalo“, která se bude konat od 9. 1. - 30. 1. 2017.
Práce žáků jsou vystaveny v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2/ v Českých Budějovicích.

Minulý týden měli naši žáci možnost ověřit si v praxi svou znalost angličtiny. Dostali jsme totiž pozvánku na velmi zajímavou odpolední akci a mohli se jí zúčastnit žáci sedmých, osmých a devátých tříd, kteří měli zájem. Nejprve jsme navštívili Britské centrum při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde se nás ujala paní ředitelka PhDr. Ivana Šamalíková.

Žáci 4. ročníků se zúčastnili kurzu plavání.

V hodinách informatiky se naši žáci zapojili do mezinárodního projektu Hour of Code, který má za úkol hravou  formou seznámit veřejnost se základy programování. Jde o celosvětovou akci, které se účastní desítky milionů žáků z více než 180 zemí světa. Na jednoduchých úlohách se žáci seznámili se základními programátorskými strukturami a rozvíjeli své  informatické i logické myšlení a tvořivost při řešení problémů.