Dne 22. června navštívili žáci pátých ročníků zážitkový parka "Království lesa" na Lipně, kde si pohráli, zadováděli a zdokonalili se ve svých pohybových dovednostech.
Po příjemně stráveném dopoledni se naobědvali v místní pizzerii a osvěžili v lipenském jezeře.

Nybyti novými zážitky a dojmy se vrátili vlakem do Českých Budějovic, kde si je unevené a vydováděné vyzvedli rodiče.

Ve čtvrtek 15. 6. se třídy 8. A, 8. B a 7. B vydaly za dobrodružstvím s technikou na budějovické výstaviště. Zážitkový den pro děti na téma: "Technika, aneb poznávejte svět kolem nás formou hry" v pavilonu T1. Program pořádala Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů.

V termínu od 13. do 14. června jsme se se žáky 8. ročníků vydali na školní výlet do Českého krasu. První zastávka byla na státním hradu Karlštejn, kde žáci prošli okruh s prohlídkou Velké věže, odkud byl krásný výhled na okolí hradu. Poté jsme se při přejezdu do Koněpruských jeskyní zastavili u lomu Velká Amerika. Zde jsme se z vyhlídkového místa podívali do údolí a udělali na památku několik fotek. Poslední zastávkou tohoto dne byly Koněpruské jeskyně, které jsou nejdelším jeskynním systémem na území České republiky.

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za aktivitu, kterou projevujete se svými dětmi ve školních akcích sběr papíru, PET víček a pomerančové kůry. Naše škola se ve sběru pomerančové kůry umístila na 3. místě (12 škol), za PET víčka obsadila 3. místo (22 škol) a 18. místo ve sběru papíru (47 škol). Ze získaných peněz jsme opět mohli adoptovat lamu Quenty v naší ZOO a nejlepším sběračům byly zakoupeny a předány odměny, nejaktivnějším třídám odměna sladká.

Přejeme hezké a slunečné prázdniny a těšíme se na spolupráci v dalším školním roce.

Ve dnech 13. – 15 .6. se již tradičně žáci 9. ročníku vydali se svými třídními učitelkami v čele s panem ředitelem sjíždět Vltavu. Výprava se během tří dnů plavila z Vyššího Brodu do Českého Krumlova a z Rožmberku do kempu U Vikinga. V tomto kempu strávila skvělá parta dvě noci. Jeden večer žáci prožili u táboráku. Zazněly táborové písně a kempem se linula nádherná vůně pečených buřtíků.