V úterý 28. 3. 2017 se žáci 6.A zúčastnili vernisáže výstavy Alšova země s názvem „Když staré bylo nové,...“, která se konala v zámecké jízdárně zámku Hluboká. V rámci programu vernisáže žáci navštívili inspirativní a překvapivou výstavu Impresionismus /nálady a imprese ve francouzském a českém umění/. Na této akci naši školu reprezentuje série grafických papírotisků s motivy retro telefonů a mobilů. Celá expozice je k vidění od 28. 3. – 17. 4. 2017 v hlavním sále AJG. Vstup ZDARMA. 

V pátek 24. března navštívilo naši školu divadlo Vyšehraní s představením Tradice čepice truhlice, které bylo zaměřeno na Velikonoce, zvyky a tradice tohoto svátku. Představení se účastnily děti z 1. - 6. ročníků a všem se moc líbilo.

V pátek 3. března se na naší škole konal karneval, kterého se zúčastnili žáci a žákyně 1. stupně. Karneval se moc povedl, volili jsme nejhezčí masku, tančili jsme v kruzích, s balónky, hráli jsme hry, naučili jsme se tancovat Makarenu a Ptačí tanec, soutěžili. Poděkování patří žákům a žákyním 9. B za pomoc a přípravu programu.

Žáci 3. ročníků se zúčastnili plaveckého výcviku v Českých Budějovicích na plaveckém stadionu. Výcvik proběhl celkem v 9. lekcích. Jako každý rok se většina dětí na plavání těšila. Někteří neplavci sice měli zpočátku z vody trochu respekt, ale brzy i oni odložili obavy a pobyt v bazénu si užívali. Všechny děti se naučily plavat, potápět, lovit předměty ze dna, zkrátka učily se mít rády vodu, pohyb, sport, což je velice důležité.

Poslední únorový den, tedy v úterý 28. 2. 2017, se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády s názvem Detektivem v přírodě.

Biologická olympiáda je určena žákům 2. stupně a je rozdělena do dvou kategorií . Kategorie D (6. a 7. třídy) a kategorie C ( 8. a 9. třídy). Již od října mají žáci na webových stránkách (www.biologickaolympiada.cz) přístup k materiálům, týkající se olympiády. Biologická olympiáda je velmi náročná a často se prolíná učivo ze všech ročníků.