Do okresního kola v Českých Budějovicích, které se konalo 24. ledna  (pro žáky 5. tříd) a 14. dubna  (pro žáky 6.- 8. ročníků),  postoupilo pět žáků: Sofie Ambrožová (5. A), Josef Barták (5. B), Nicol Horová (5. A), Johana Rausová a Marie Tesárková (6. B).

Úspěšnými řešiteli okresního kola se stali Josef Barták a Johana Rausová.

Všem zúčastněným gratulujeme.

 

V úterý 17.04.2018 se vybraní žáci naší základní školy zúčastnili Okresního kola ve vybíjené v Českých Budějovicích. Dívky pod vedením Mgr. Anety Svobodové a Bc. Daniela Němce obsadily 1. místo, chlapci se umístili na 6. místě. Všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Dívkám gratuluji k výbornému výsledku a zároveň se těším na jejich další účast v krajském kole, které se koná 15.05.2018 v Jindřichově Hradci.

Žáci naší školy se zúčastnili již tradiční celostátní matematické soutěže KLOKAN 2018. Soutěž proběhla ve všech třídách ZŠ (kromě 1.). Žáci řešili matematické úlohy, ve kterých měli uplatnit především svůj úsudek, odhad, představivost, kombinační schopnosti a logické myšlení.   Celkem se zúčastnilo  354  žáků školy.

Nejlepší žáci v jednotlivých kategoriích

 

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7.a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Příklady vychází z učiva matematiky a rozvíjí  prostorovou představivost či logické uvažování. 

Výsledky školního kola:

V letošním školním roce se vybraní žáci 4. - 9. tříd naší školy zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Pangea.  Školní kolo proběhlo v únoru 2018. Velkého úspěchu dosáhla Johana Rausová, žákyně 6. B, která se v Jihočeském kraji umístila na 1. místě a postupuje do republikového finále. Gratulujeme.

Výsledky školního kola.