Dne 2. 12. se žáci 5. ročníků zúčastnili v rámci probraného vlastivědného učiva exkurze do Národního divadla a muzea voskových figurín Grévin. Zde si za doprovodu profesionálních průvodkyň rozšířili nabyté znalosti z historie českého národa. Děti byly velice aktivní a prokázaly, že je vlastivěda baví.