Naše základní škola je už řadu let oficiálním přípravným centrem k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka. I když s výukou angličtiny děti začínají už v první třídě, řada těch větších ještě navštěvuje odpolední jazykové kurzy, které připravují žáky ke zkouškám Cambridge English.

Nejmladší žáci si mohou svou angličtinu zlepšovat v kurzech od druhé nebo třetí třídy, čtvrťáci už dostávají šanci si na konci školního roku složit první mezinárodní zkoušku. Na organizaci zkoušek dohlíží Evropské centrum jazykových zkoušek a Univerzita v Cambridge následně žákům vystaví certifikáty podle úrovně, jež dosáhli v testovaných dovednostech (čtení, psaní, poslech, mluvení). Úrovně těchto certifikátů odpovídají úrovním Společného evropského referenčního rámce (A1 – C2).

Pokud si děti vedou dobře, mohou zhruba od sedmého ročníku absolvovat zkoušku pro dospělé – a to u nás ve škole není žádnou výjimkou. Za zmínku stojí jistě úspěchy našich loňských osmáků a deváťáků, kteří s lehkostí složili zkoušku Cambridge English B1 Preliminary. Ačkoliv je tato zkouška cílená na obhájení jazykové úrovně B1, několika našim dětem se podařilo získat dokonce úroveň B2 (tato úroveň je výš než česká maturita z anglického jazyka). Byla mezi nimi i Eliška Hronková, Jan Petrlík nebo Tomáš Kvasnička.

Nicméně, velkou pochvalu si zaslouží všechny děti, které na sobě celý školní rok pracovaly.

Letošní předávání certifikátů z Univerzity Cambridge proběhlo 6. září v hotelu Diamant a dětem přišel osobně pogratulovat i pan starosta Ing. Tomáš Jirsa. Po slavnostním předávání pozval pan ředitel za odměnu děti do cukrárny.

Všem žákům moc gratulujeme k jejich úspěchům a doufáme, že se v říjnu uvidíme v navazujících kurzech.