Školní kolo proběhlo 30. listopadu 2016

2. místo - Denisa Hollerová,  IX. A

3. místo - Jarosla Boukalík, VIII. A 

Blahopřejeme.