V pátek 19. května vyrazili vybraní  žáci 8. a 6. tříd do Plzně. Po příjezdu si prohlédli historické centrum města. Dozvěděli se, proč má kostel svatého Bartoloměje pouze jednu věž, čím je pozoruhodná Velká synagoga, jak se jmenují tři zlaté sochy na náměstí a jaké významné osobnosti v Plzni žily.

Pak zhlédli divadelní představení známé opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. 

Ve vlaku každá třída zkusila převyprávět, o čem opera byla a pak čekal žáky krátký kvíz o Plzni. V obou úkolech si nejlépe vedli žáci 8. A.