Pro školní rok 2016 – 2017 bylo v rámci dějepisné olympiády vypsáno téma Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století. Školní kolo se uskutečnilo ve středu 23. listopadu 2016. Nejlepším školním řešitelem se stal Jaroslav Boukalík z 8. A.