V úterý 17. ledna vyrazili žáci 6. A na večerní představení Malého divadla. Ten, který vylezl na kopec a rozhlédl se byl skutečný příběh indiánského chlapce Bronka z rezervace kmene Navajů, který toužil nahlédnout za horizont. 

Trochu nás hned po příchodu překvapilo, že si nebylo kam sednout. Celé představení se totiž odehrávalo ve třech indiánských hoganech, do kterých si nás herci nenápadným způsobem rozdělili. V každém stanu mohli diváci zhlédnout stejný příběh, ale ztvárněný jiným způsobem: kresbou do písku, loutkami nebo pomocí provázků. Konec příběhu jsme sledovali všichni společně na velkém koncertě, kde herci do děje zapojili i paní učitelku.