Dne 28. března 2022 se konalo v Českých Budějovicích okresní kolo olympiády z českého jazyka. Základní školu Hluboká nad Vltavou v kategorii I. (ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií) výborně reprezentovaly Lucie Soukupová a Denisa Váchová, žákyně devátého ročníku.

Přestože ve své kategorii měřily své znalosti společně se studenty odpovídajících ročníků gymnázií, dokázaly, že jejich vědomosti jsou s gymnazisty srovnatelné, v některých případech i lepší.Lucie Soukupová, žákyně 9. B třídy, se umístila na 7. – 10. místě, Denisa Váchová, žákyně 9. A třídy, obsadila 19. – 23. místo. Celkový počet účastníků: 65.

Děvčatům za příkladnou reprezentaci naší školy děkujeme a blahopřejeme jim ke skvělému výsledku!

Mgr. Milena Horníková