Ve středu 16. 3. navštívili žáci 7. B České reálné gymnázium v Českých Budějovicích, kde se v rámci projektového dne učili pracovat s moderními technologiemi: upravovali fotky v programu Photopea, programovali roboty Codey Rockey, měřili množství oxidu uhličitého ve vzduchu a rychlost větru s využitím systému Pasco.

V jazykové laboratoři se žáci zdokonalovali v němčině při plnění zajímavých úkolů. Jak funguje okysličování krve a jak pracuje lidské  srdce bylo tématem hodiny biologie, při které došlo i na nácvik první pomoci.Už se moc těšíme na další projektový den.