Dne 10. března 2022 se konalo v Českých Budějovicích okresní kolo olympiády z německého jazyka. Naši Základní školu v Hluboké nad Vltavou v kategorii II. A úspěšně reprezentoval Duc Huy Vuong, žák 9. A třídy, který se umístil na 1. místě. Celkový počet účastníků v okresním kole byl 15.

Dominikovi srdečně blahopřejeme a děkujeme mu za vzornou reprezentaci hlubocké základní školy.

Mgr. Milena Horníková

275543696 4198404690262899 2345806595222143229 n