Letošní chemická olympiáda byla zaměřena na nejzastoupenější prvky a sloučeniny nacházející se v atmosféře a v zemské kůře. V praktické (laboratorní) části si účastníci připravili srážecí reakcí sádrovec a po usušení porovnali svůj reálný výtěžek s teoretickým; v druhé úloze si vyrobili plyn, jenž pouštěli do velké kádinky s hořícími svíčkami, které postupně uhasly.  Všechny tři části (teoretickou - doma, praktickou - 5. 1. a test - 15. 2.) školního kola chemické olympiády nejlépe zvládla Lucie Soukupová (9. B), dále se umístili Pavel Dvořák (9. A), Jakub Klíma (9. A), Andrea Fišerová (8. A), Anita Korbářová (9. B) a Dominik Vuong (9. A). Všem blahopřeji a děkuji za účast.