Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
srdečně Vás zveme na informativní schůzku, která proběhne dne 17. 6. 2021 od 17 hodin v učebně 9. A. Z kapacitních i hygienických důvodů Vás žádáme o účast pouze jednoho zákonného zástupce dítěte.
V průběhu této schůzky proběhne prohlídka školy organizovaná pro budoucí prvňáčky pod vedením paní učitelky.
Žádáme, aby zákonní zástupci měli s sebou potvrzení o negativním antigenním nebo PCR testu.

Těšíme se na společné setkání!

Mgr. Jana Bůrková, Mgr. Lenka Dierzé, Mgr. Naděžda Dupalová