Žáci 4. ročníku v rámci školního výletu navštívili dne 31. května interaktivní výstavu Techmanie Plzeň. V Planetáriu zhlédli výukový program Astronaut, prohlédli expozice a zúčastnili se science show Tekutý dusík. Všem dětem se líbilo a byly pochváleny za vzorné chování.