V pondělí 3. června 2019 žáci a žákyně 3. – 5. ročníků navštívili v rámci oslavy Dne dětí Sportovní areál v Hluboké nad Vltavou. Atrakcí a zábavy bylo více než dost! Soutěžili jsme na minigolfu, skákali na nafukovací bublině, šikovně i nešikovně prolézali v Lanáčku a na lezecké stěně. Ti více sportovně založení ještě zvládli fotbal, ping pong, basketball či chvilku v posilovně.

Ostatní odpočívali ve stínu nebo konzumovali zmrazené dobroty a doháněli pitný režim. Na závěr jsme si ještě pochutnali u ohniště na opečených buřtících. Během dopoledne jsme se také prostřídali na Golfové akademii, kde jsme se za časté pomoci a asistence pana trenéra Pavla Ambrože učili odpalovat míčky z týčka a parovat. Celé dopoledne nás provázelo krásné slunečné počasí, zábavu střídala zábavu a některé děti se mnohdy ani nestačily zastavit natož projít všechny nabízené aktivity.

Ráda bych poděkovala celému týmu pod vedením pana Tomáše Petříka, který celé dopoledne pro nás připravoval a samozřejmě obrovský dík patří panu Davidovi Šťastnému, který umožnil dětem z naší základní školy prožít tak skvělý Den dětí právě tady!