28. ledna se vybraní žáci 5. ročníku zúčastnili akce Den s informatikou, který pro naši školu připravila PF JCU v rámci projektu PRIM – Podpora rozvíjení informatického myšlení. Děti  se seznámily s některými informatickými či robotickými hračkami nebo pomůckami,

kódovali obrázky v prostředí Micro:bit, pracovali s minirobotem Ozobot, programovali na tabletu (Lightbot) a odměnou pro ně bylo předvedení robota Nao.