Žáci 4. ročníků se zúčastnili plaveckého výcviku na plaveckém stadionu v Českých Budějovicích.