Ve středu 31. 10. jsem se 4 žáky 7. ročníku (Simona Benešová, Adam Horký, Václav Hošek, Johana Rausová) vyrazila do Českých Budějovic na workshop ze zeměpisu. Tento program pořádal Národní institut dalšího vzdělávání společně ve spolupráci s Gymnáziem Česká a Jihočeskou univerzitou. Žáci si vyzkoušeli zeměpis jinou formou, než na kterou jsou zvyklí ze školy.

Badatelsky orientované vyučování je nový trend ve výuce přírodovědných předmětů a snaží se dětem aktivní formou vysvětlit různé přírodní jevy, se kterými se běžně setkáváme v našich životech. Na tomto semináři si žáci názorně ukázali, jak vzniká déšť, proč je nebe modré nebo na jakém principu vzniká mořského dmutí. Naše škola je i nadále ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity a budeme se snažit badatelské vyučování realizovat i pro celé třídy.