Dne 23. 4. 2018 se obě šesté třídy zúčastnily zážitkového dne Voda. Akce se konala v Mydlovarech v tamější rybí líhni. Žáci se během tří hodin dověděli spoustu zajímavých informací nejen o vyzách a jeseterech, ale i o dalších druzích ryb chovaných v jediné jihočeské líhni. Po důkladné prohlídce líhně s odborným výkladem žáci hráli hru a ve skupinách vypracovali pracovní list, ve kterém uplatnili své nově nabyté vědomosti.