Někteří žáci naší školy se zúčastnili soutěže LOGICKÁ OLYMPIÁDA.Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Soutěže se zúčastnili tito žáci:

Kategorie A1

Sára Hubingerová, 1. B

Kategorie A
Alžběta Louženská 2.B, Anna Kaprová 3.A, Jan Bauer 3.A, Anna Melenová, Tereza Bílková 4.A, Jan Sekyrka 4.B, Michaela Kovářová 5.C, Michaela Dvořáková 5.A, Nikol Horová 5.A, Alžběta Krejcarová 5.A, Denisa Váchová 5.A, Josef Barták 5.B.

Nejlepších výsledků dosáhli žáci: Jan Bauer, Michaela Dvořáková a Josef Barták.

Kategorie B
Václav Hošek 6.A, Nicol Fikotová 6.A, Nikol Gruškovská 6.A,Johana Rausová 6.B, Karolína Dvořáková 8.A, Eliška Machová 8.A, Vanessa Bernardová 8.A, Stanislav Hanuš 8.A, Karolína Irrová 9.B, Adéla Váchová 9.B, Vojtěch Zima 9.B.

Nejlepších výsledků dosáhli žáci Stanislav Hanuš, Johana Rausová a Karolína Irrová. První dva jmenovaní postoupili do krajského kola.