V pátek 3. března se na naší škole konal karneval, kterého se zúčastnili žáci a žákyně 1. stupně. Karneval se moc povedl, volili jsme nejhezčí masku, tančili jsme v kruzích, s balónky, hráli jsme hry, naučili jsme se tancovat Makarenu a Ptačí tanec, soutěžili. Poděkování patří žákům a žákyním 9. B za pomoc a přípravu programu.