Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí ředitele školy z důvodu vysokého počtu pozitivně testovaných žáků antigenními testy nastupují třídy 9. A a 9. B  do předběžné karantény a to  od pondělí 17. 1.  do středy 19. 1., předpokládaný nástup do školy bude ve čtvrtek 20. 1. (až po  konzultaci s KHS). Do školy nastoupí pouze žáci bez jakýchkoli příznaků respiračních onemocnění a ve škole se první hodinu podrobí Ag. testu.

V úterý a ve středu budou žáci na distanční výuce.

O vývoji situace Vás budeme včas informovat prostřednictvím třídních učitelek, webu školy a Školy online.

Obědy jsou dětem automaticky odhlášeny.

Jaroslav Schmied