Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí MŠMT přecházíme od pondělí 17. 1. 2022 na testování žáků Ag testy s frekvencí 1x týdně, a to v pondělí 1. vyučovací hodinu. 

Dále Vás důrazně žádáme, abyste neposílali do školy děti s příznaky respiračních onemocnění, zejména v této problematické době.

Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy