Vážení rodiče, 

na základě mimořádného opatření MŠMT k testování žáků základních škol proběhne na naší škole testování žáků Ag testy. V období od 3. ledna do 16. ledna 2022 budou žáci testování 2x v týdnu a to v pondělí a ve čtvrtek.

 Testování proběhne první vyučovací hodinu hned po příchodu do školy. Do ukončení testování musí mít žáci roušky i ve třídách. V případě pozitivního antigenního testu je žák povinen okamžitě opustit školu. Zákonný zástupce bude v tomto případě informován a musí uvědomit dorostového lékaře žáka o pozitivním výsledku Ag testu ve škole.

Dále pak od 17. ledna 2022  proběhne testování každé pondělí.

Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci!

V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (roušky při výuce, rozestupy, izolace v jídelně, ap.). Vláda ČR předpokládá další úpravy výše uvedeného s tím, že změny se budou týkat zejména důsledků spojených s pozitivně testovaným žákem pro jeho spolužáky ve vazbě na nové poznatky týkající se varianty Omikron.

Ve společných prostorách školy jsou žáci i nadále povinni nosit respirátory a dodržovat hygienické zásady. V případě nejasností se obracejte na třídní učitele nebo ředitele školy. 

Přeji Vám pevné nervy a klidný rok 2022.

Jaroslav Schmied