Vážení rodiče,
v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví proběhne na naší škole ve dnech 22. a 29. listopadu preventivní screeningové testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Testování bude provedeno první vyučovací hodinu po příchodu do školy. V případě pozitivního antigenního testu  je žák povinen bezodkladně opustit školu. Zákonný zástupce bude v tomto případě informován. Zákonný zástupce musí informovat dorostového lékaře žáka o pozitivním výsledku preventivního testu ve škole. Ten rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR. Nebude-li žák přítomen ve škole, testování proběhne v den jeho příchodu. 

Žák nemusí být testován v případě že: 
- byl očkován proti onemocnění covid-19 a toto doloží certifikátem o provedeném očkování 
- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a neuplynulo více než 180 dní od data potvrzené nemoci. 

- absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Ve společných prostorách školy jsou žáci i nadále povini nosit respirátory a dodržovat hygienické zásady. 
V případě nejasností se obracejte na třídní učitele nebo ředitele školy.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Jaroslav Schmied