Vážení rodiče,
na základě potvrzeného onemocnění COVID-19 ve třídě 7. B nastupuje tato třída do domácí karantény na dobu 14 dní od rizikového kontaktu, tj. do 14. 6. 2021 (nástup do školy 15.6.).

Rodičům žáků 7.B zašle třídní učitelka informace od KHS prostřednictvím Školy online a Google Classroom. V těchto pokynech najdete přesný návod jak dále postupovat.Tato třída přechází na distanční výuku, jednotliví vyučující  budou žáky informovat o plánovaných online hodinách.