Vážení rodiče,
na základě potvrzeného onemocnění COVID-19 ve třídě 9. A nastupuje i tato třída do domácí karantény na dobu 14 dní od rizikového kontaktu, tj. do 10. 6. 2021.
Rodičům žáků 9. A zaslala třídní učitelka informace od KHS prostřednictvím Školy online a Google Classroom. V těchto pokynech najdete přesný návod jak dále postupovat.

Od pondělí 31. 5. přechází 9. A na distanční výuku, jednotliví vyučující  budou žáky informovat o plánovaných online hodinách. 

                                                                                                                                                                                               Jaroslav Schmied