Vážení rodiče, 

v souvislosti s rozhodnutím MŠMT o nástupu žáků na rotační výuku od pondělí 12. dubna 2021 jsem rozhodl takto:

pondělí 12. 4. – pátek 16. 9.
prezenční výuka - třídy 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B

distanční výuka  - třídy 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A 

pondělí 19. 4. – pátek 26. 4.
prezenční výuka - třídy 1.A.,1.B, 2.A, 2.B, 3.A

distanční výuka  - třídy 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B

Školní družina a školní jídelna fungují v běžném režimu pro žáky, kteří absolvují prezenční výuku. Obědy žáků jsou automaticky přihlášeny, kdo nechce obědy odebírat, musí si je sám odhlásit.

Žáci se budou testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy nebo do školní družiny, a to AG testy Lepu. Vzorek si budou děti odebírat samy pod dohledem pedagoga, výsledek by měl být znám po 15 minutách. 

Pokud rodiče žáků 1. – 3. tříd chtějí být u testování přítomni, nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli svého dítěte, aby mohla být zajištěna hygienická opatření pro přítomnost cizí osoby ve škole.

Veškeré informace o výuce a o testování žáků se dozvíte od svých třídních učitelů. 

Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy